Zoeken
Projectlijst 0

Subsidie: Nieuwe Energie-investeringsaftrek regels in 2024

Subsidie: Nieuwe Energie-investeringsaftrek regels in 2024

In 2024 ondergaat de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen een significante wijziging, die belangrijk is voor ondernemers in de zonne-energiesector. Hieronder verkennen we wat deze veranderingen inhouden en hoe ze van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering.

Wat is de Energie-investeringsaftrek (EIA)?

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling die ondernemers helpt bij het investeren in energiezuinige technologie en duurzame energie. Ondernemers kunnen 40% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst, wat gemiddeld een voordeel van 10% oplevert op de investering. Dit, naast de gebruikelijke afschrijvingen, kan leiden tot een lagere energierekening en verminderde CO₂-uitstoot.

Voor Wie is de EIA Bedoeld?

De EIA is beschikbaar voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit omvat ook overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting betalen. De regeling is echter niet toegankelijk voor particulieren.

Wijzigingen in 2024

In 2024 verandert de EIA voor zonnepanelen. Voortaan komen alleen installaties met een vermogen van 15 tot 55 kilowattpiek in aanmerking voor de aftrek. Deze wijziging is bedoeld om de regeling effectiever te maken en beter te richten op middelgrote zonnepaneleninstallaties. Het is belangrijk voor ondernemers om deze nieuwe criteria in overweging te nemen bij toekomstige investeringen in zonne-energie.

Voldoen aan de Voorwaarden

Een cruciale voorwaarde voor het verkrijgen van de EIA is dat de investering moet voldoen aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst 2024. Deze lijst bevat specifieke technologieën en producten die in aanmerking komen voor de aftrek. Het is aan te raden om deze lijst te raadplegen of gebruik te maken van de online zoektool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om te verifiëren of uw investering in aanmerking komt.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces voor de EIA vereist twee soorten kostenmeldingen: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten van de investering. Er zijn specifieke indientermijnen voor elke kostencategorie. Het is essentieel om uw aanvraag op tijd in te dienen om in aanmerking te komen voor de aftrek. Voor het indienen van een aanvraag is inloggen met eherkenning op niveau 2+ vereist.

Conclusie

De wijziging in de EIA-regeling in 2024 is een belangrijke ontwikkeling voor ondernemers in de zonne-energiesector. Door de aanscherping van de voorwaarden is het van cruciaal belang dat ondernemers zich bewust zijn van deze veranderingen en hun investeringsplannen dienovereenkomstig aanpassen. Door te investeren in energie-efficiënte technologieën en duurzame energie, kunnen ondernemers niet alleen profiteren van fiscale voordelen, maar dragen ze ook bij aan een duurzamere toekomst, in lijn met de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Voor meer informatie over de EIA en hoe deze toe te passen in uw bedrijf, kunt u de website van RVO bezoeken: RVO Energie-investeringsaftrek voor ondernemers.

Filters
Sorteren
Overzicht

Toevoegen aan een projectlijst

Selecteer eerst een projectlijst
Projectlijsten
Vul een projectlijstnaam in